Burçak Konukman, Elif Süsler, Gül Ilgaz, Ferhat Özgür, Vahit Tuna, Ani Setyan, Emre Zeytinoğlu, Çınar Eslek, Gözde İlkin, Yıldız Çintay, Yasemin Özcan, Serda Camlı, Ali Miharbi, Erdem Ergaz

A Sharp Cliff After A Soft Landing / Yumuşak Bir İnişi Takiben Dik Bir Uçurum
08.09 – 22.10.2016