The Accidental Pursuit of the Stateless II

21.01 – 05.03.2016

İçinde isyankâr, özerk ve arındırıcı unsurları da barındıran teokratik Gaia Cumhuriyeti, başkaldırıya imkân veren, büyük toplumsal, jeolojik ve politik ayaklanmaların yaşandığı bir yer olarak tasarlandı. İşimin temelinde hem ütopik hem de distopik bir anlatı var. Burası güç mücadelesinin, göçün, toplumsal cinsiyetin, baskının, şiddetin ve gösteri toplumu teknolojilerinin irdelendiği, farklı ‘gerçeklikler’ arasındaki gerilimin ortaya çıkartıldığı bir alan.

Milliyetsizliğin Peşinde Rastgele II’de performans, fotoğraf, video, GIF ve tekstil gibi farklı medyumların kullanıldığı, kültürler arası geçişe ve hareket imkânına odaklanan işler bütünü ortaya çıkarttım.

Tekstil işleri, 2013’te Kolombiya’daki genel grevden ilham alıyor ve her biri ülkenin farklı şehirlerinde meydana gelen olaylardan yola çıkıyor.

Ancak bu sergideki işlerin büyük bir kısmı, 2014-2015’te Berlin’deki burslu çalışmamın ürünü. Bu süreçte, Sovyetler Birliği doğumlu bir Kolombiyalı olarak yer yurt kavramına dair karışık hislerimin ve göç meselesine olan ilgimin de etkisiyle mutant özellikler taşıyan, doğuyla batının biraraya geldiği mutant bir şehir arayışına girdim. Sömürgecilik sonrası toplumlarda, özellikle de Latin Amerika’daki göçmen kadınların (hem biyolojik kadınların hem de trans kadınların) Sovyetler Birliği geçmişi olan bir kentteki tecrübelerini araştırdım. Kendi ülkelerini varoluşsal, ekonomik ve psikolojik sebeplerden ve siyasi sürgün dolayısıyla terk etmiş kadınlarla görüşmeler yaparak işlerimi hazırladım. Her bir iş, başka bir kişisel ya da toplu hikâyeden yola çıkıyor.

Sergiyle aynı adı taşıyan video ‘Milliyetsizliğin Peşinde Rastgele’nin odağında Kolombiyalı bir göçmen arkadaşımın tecrübelerinden ilham alan performanslar var. 90’larda Berlin Duvarı’nın yıkıldığı dönemde Almanya’ya yerleşen bu siyasi mülteci, daha sonra beraber çalıştığım yakın bir arkadaşım. Filmin ilk bölümü izleyiciye teokratik Gaia Cumhuriyeti’ni tanıtıyor. Eleştirel bir mizahla şekillenen, sömürgeciliğe dair mecazi unsurlar ile çocukluğumun devrimci mücadelesinin (Papess, ‘Duvaklı Kadın’ ve ‘Gerilla’) kullanıldığı, Kristof Kolomb öncesi imgeleminin haçla (Kolombiya taşrasında bir hastanede büyümüş olmama dair otobiyografik bir not) biraraya geldiği teokratik Gaia Cumhuriyeti, totaliter güçlerle devrimci Cathara arasındaki mücadelenin yaşandığı paralel bir evren. Bu yönüyle de politik bilim-kurgu janrının bir parçası.

– Elektra KB

İndirmek için tıklayın