Kağıt Üzerinde sergisi, sanatsal üretimlerinde, sadece anlam taşıyıcısı olarak değil anlamın bir katmanı olarak da kağıdı kullanan 10 sanatçıyı Gaia Gallery’de bir araya getiriyor. Seçkide yer alan sanatçılar “kağıt üzerinde” anlaşıyorlar: Formaliteden, sözde, teoride değil; tersine, saydam, ince, kırılgan yüzey üzerinde çalışmaları onları bir araya getiriyor. Her birinin hamurunda geçiciliği ve bedenselliği neşeyle kabulleniş var. Kağıt, sanatçının üretimine eşlik eden bir malzeme. Eskizin esnek adımlarını da, ilhamın ürkek izlerini de, ustalığın tortusunu da taşıyabiliyor. Kağıt katmanlansa ve kalınlaşsa bile kök salmıyor fakat yatayda sonsuzca genişliyor.İsimsiz bir anonimliğe teslim olmayı arzuluyor. Oyun oynamanın yaşamsal ciddiyetini taşıyor kağıt işler, kibirli uzmanlıklara, eril ayrımlara, sıkıcı sofuluğa tahammülü yok. Kağıt, hatayı baştan çıkartıcı bir keşif gibi sahiplenen, yırtılmayı göze alan, sevap-günah tanımayanlara göre bir malzeme. Kağıtla çalışanlar aşkın bir ideale hizmet etmek yerine, çokluğa ve eksikliğe, burada ve şimdiye yerleşiyor. Kağıtta her zaman boşluk var, nüfus kaydı olmayan sözde “kağıtsızlara,” doğuştan göçebelere, evsizlere kağıtta her zaman yer var. Gaia Gallery, Türkiye çağdaş sanat alanının dikkat çekici isimlerini bir araya getiren seçki, kağıdın olanaklarına ve hayal gücünün sınırsızlığına tanıklık ediyor.

İndirmek için tıklayın