Şifreleme

15.01 – 07.03.2015

“Benim çalışmalarımın arka planında, çağdaş görselliği anlaşılması zor ve kendini tekrar eden geleneksel taşıyıcılardan arındırıp siber uzayın ve elektronik ekranların çevrelediği bir yöne götürme tezi var. Görüntü daimi bir dijital demokratikleşmeyle kendi varlığının kurucu unsurlarından kurtuldu artık. Global veri transferlerinin gürültüsü ve akışı içinde bağlantılar ve metinlerarası örgülerin iç içe girdiği bir uzaya geçti. Benim resime olan bakış açım da bu modern algının ve durağan olmayan görüntülerin temsili içine şekilleniyor.”