Ani Setyan

1965 yılında İstanbul’da doğdu. Halen İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik bölümünde tamamladı. 1995 yılından bu yana yurtiçi ve yurtdışı çağdaş sanat sergilerine katılmaktadır.

Sanatsal çalışmalarının ana temasını; kimlik, kişisel ve toplumsal bellek, aidiyet kavramları üzerine oluştururken; geçmiş ve bugün arasında bir bağ kurmaya çalışır. Projelerinde farklı disiplinleri birleştirerek; mekana dayalı yerleştirmeler, video ve manipüle fotoğraf kullanmaktadır.

ESERLER

SERGİLER